Домашно насилие и насилие основано на пола
silvia2005

За нарцистичния насилник

Всеки един човек притежава нормален нарцисизъм, който е в основата на нашата собствена идентичност. Патологичният нарцисизъм обаче е голям източник на насилие. Той превръща личността

Read More »
Будизмът в психологията
silvia2005

КАКВО Е СВОБОДАТА?

„Не е свободен човекът, който не е господар на себе си“ – Епиктет Свободата е усещането нищо да не ни пречи да ръководим живота си,

Read More »
Будизмът в психологията
silvia2005

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ЖЕРТВА?

Жертва сме винаги, когато не КОНТРОЛИ­РАМЕ живота си, а се оставяме да го контролират външни сили. Ако ние не дърпаме конците, значи някой или нещо

Read More »
Домашно насилие и насилие основано на пола
silvia2005

Циклично насилие

Фаза на извинения, на дълбоко разкаяние. Мъжът се опитва да заличи, да омаловажи своето поведение. След избухването следва угризение, но той се опитва да се

Read More »
Домашно насилие и насилие основано на пола
silvia2005

Циклична форма на насилие – една форма на насилие, която все по-често се проявява напоследък

Този вид насилие се настанява постепенно в семейната/партньорската двойка, най-напред като напрежение и враждебност, които не винаги се разпознават. Силно избухливите мъже и онези, които

Read More »
Тревожност и тревожни разстройства
silvia2005

ТОВА, КОЕТО ЖИВЕЕШ Е ТОВА, В КОЕТО ВЯРВАШ!

В нашето несъзнавано, като невронни връзки, имаме записани несъзнавани убеждения и вярвания. При всеки дълго практикуван навик или дейност, независимо дали е чрез мисъл, чувство

Read More »