fbpx
айсберг фройд
Силвия Димитрова

Силвия Димитрова

ТОВА, КОЕТО ЖИВЕЕШ Е ТОВА, В КОЕТО ВЯРВАШ!

В нашето несъзнавано, като невронни връзки, имаме записани несъзнавани убеждения и вярвания. При всеки дълго практикуван навик или дейност, независимо дали е чрез мисъл, чувство или поведение, в мозъка ни, между невроните се оформят определени връзки. Колкото повече практикуваме дадена дейност, изпитваме дадено чувство или мислим по определен начин, толкова по-здрави стават невронните връзки, а оттам и по-автоматичен става процесът на реакция. И тази реакция може да ни вреди или да е полезна за нас, в зависимост от нашето несъзнавано убеждение или вярване.

Знаем ли какви позитивни или негативни вярвания има в живота ни? Ще разберем когато погледнем живота си.

ТОВА, КОЕТО ЖИВЕЕШ Е ТОВА, В КОЕТО ВЯРВАШ!

Как се получават тези несъзнавани вярвания за нас самите и за света около нас?

Голяма част от тях /както негативните, така и позитивните си вярвания/ сме научили и затвърдили от родителите, обществото, учителите, от авторитетите като цяло, от значимите за нас възрастни, когато сме били деца. Взимаме ги като истина и ги приемаме за наши, независимо дали ни помагат или вредят.  Авторитетите са ни учили на негативните вярвания, не защото са искали да страдаме, а защото те са научили това от техните родители, учители, от обществото, в което са живели. И така поколения назад.

От малки ни програмират да мислим и вярваме по начин, който е удобен за семейството и обществото ни. С времето това оформя вярванията, които обуславят мислите, чувствата и поведението ни. Живеем на автопилот, водени от несъзнаваните си убеждения.

Например, ако несъзнавано вярваме, че не заслужаваме да бъдем обичани, дори и съзнателно да искаме, търсим и получаваме  любов, ние ще извършваме действия, чрез които да караме другите да ни отхвърлят. И така несъзнавано саботираме себе си, за да сме верни на несъзнаваното ни вярване „Аз не заслужавам да бъда обичан“ .

Всичките ни съзнателни действия се ръководят автоматично от нашите несъзнавани вярвания. Често даже не можем да си обясним защо постъпваме така, но нещо „отвътре“ ни кара да постъпваме по определен начин и ние не можем да се спрем, дори и да виждаме, че ни вреди.

Как можем да променим несъзнаваните си убеждения, които ни вредят?

Първо трябва да ги видим, да осъзнаем какви са те. Да открием несъзнаваните си вярвания. Само тогава можем да ги трансформираме в желаните от нас позитивни убеждения. Няма как да променим нещо, което не виждаме и не осъзнаваме, че е там.

Изследването на негативните вярвания и убеждения се случва в терапията, в работата с психолог. Когато направим несъзнаваното съзнавано, когато видим кои наши негативни вярвания ни вредят на живота, ние можем да ги променим, защото те вече са видими за нас и могат да бъдат контролирани от съзнателния ни ум.

Нашите настоящи мисли, думи и действия произлизат от нашите убеждения. И затова, ако променим убежденията си, ще се променят и мислите, думите  и действията си. Така променяме и реалността около нас.

Според Фройд поведението на личността се ръководи от постоянното и уникално взаимодействие на психологически сили, които действат на три различни нива на осъзнаване: съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано. Той ги оприличава на айсберг.
Върхът на айсберга, който можете да се види над водата, представлява съзнателния ум. Частта от айсберга, която е потопена под водата, но все още се вижда, е предсъзнанието. По-голямата част от айсберга, който лежи невидим под водолинията, представлява несъзнаваното.

Несъзнаваното може да включва потиснати чувства, скрити спомени, навици, мисли, желания и реакции. Спомени и емоции, които са твърде болезнени, неудобни, срамни или тревожни, за да се изправят съзнателно, се съхраняват в огромния резервоар, който изгражда несъзнаваното.

Съдържанието на съзнателния ум включва всички неща, които активно осъзнаваме. Тясно свързаният предсъзнателен ум съдържа всички неща, които потенциално бихме могли да изтеглим в съзнателното съзнание. Предсъзнателното също действа като пазач, контролирайки информацията, на която е позволено да навлезе в съзнателното съзнание. Предсъзнателните спомени не са същите като спомените, които са лесно достъпни, като например запомнянето на пътя ни към дома. Те са непотиснати спомени, които извличаме с конкретна цел в точно определено време.

Съзнателният ум съдържа всички мисли, спомени, чувства и желания, които осъзнаваме във всеки един момент. Това е аспектът на нашата умствена обработка, за който можем да мислим и говорим рационално. Това включва и нашата памет, която не винаги е част от съзнанието, но може лесно да бъде възстановена и приведена в съзнание.

Съзнателният ум е последователен и логичен, докато несъзнателният ум е спонтанен и обработва информацията незабавно и импулсивно. И ние действаме незабавно и импулсивно в зависимост от това, в което вярваме несъзнавано.

Нашите несъзнавани негативни вярвания могат да водят до ниска себеоценка, депресии, тревожност, конфликтни отношения, соматични преживявания, липса на увереност, провали и много други аспекти на живота, които ни пречат да имаме пълноценен и хармоничен живот.

Сподели статията

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Допълнително от автора:

За паник атаките и тревожността

Напоследък в кабинета ми идват все повече хора с ПАНИЧЕСКИ АТАКИ и необяснима на пръв поглед ТРЕВОЖНОСТ. Общото при всички тези хора е, че се

ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Мъдростта на приказките в предизвикателството да опознаеш себе си Всеки от нас има нужда от: • Време за себе си; • Да опознае себе си

ДА ПОЛИВАШ ПУСТИНЯТА

Понякога нещо ни се струва много несправедливо и имаме нужда да спорим, да доказваме, да убеждаваме другите, че те не са прави, когато ни говорят

СТОКХОЛМСКИЯТ СИНДРОМ ПРИ ДЕЦАТА

Често даваме пример за Стокхолмският синдром, който се състои в това, че хора, които са били взети за заложници, са взели страната на своите похитители.