fbpx

Индивидуално консултиране

Кабинет гр. Дупница

Кабинет гр. Благоевград

Виртуален консултативен кабинет

Онлайн консултациите, както и консултациите по телефона, са алтернативен вариант на психотерапията и психологичното консултиране. Услугата се извършва по скайп, телефон или вайбър, след предварително записан и платен час.

Изпрати ми съобщение / Запази си час

0895 763393

silvia2005@abv.bg

1 Час

Времетраене на консултация

60 лв.

Цена на консултация

Помощ при

Моят метод на работа

Основният метод по който работя е психодинамично консултиране – метод за психологическо консултиране, който се основава на психоаналитичните теории и техники. В динамичната психотерапия психологическият конфликт, изразен в поведенчески модел и дезадаптивни нагласи се разрешава чрез прозрение /инсайт/. Най-важният процес на промяната е осъзнаването на моделите на взаимодействие с другите, които постоянно подкрепят дезадаптивните нагласи и чувства по отношение на себе си и околните.

Вследствие на терапията, следва реорганизация на заредените с несъзнавани конфликти преживявания от детството. Промяната се появява, когато пациентът преживее повторно „тук и сега” на преноса хроничните нездравословни модели на поведение и зависимост и възприеме различен резултат вследствие отношенията си с психотерапевта.

Основно разбиране при психотерапевтичната работа е, че всеки човек има две реалности – външна и вътрешна. Външната се преживява от гледна точка на вътрешната реалност на човека. Тя, на свой ред е оформена от миналия опит и от непрекъснатата склонност да се разглежда настоящето през призмата на миналото. Задачата на терапевта е да открие начин да признае и двете реалности и непрекъснатото взаимодействие между тях.

За избора на психотерапевт

Много е важно един психотерапевт да е минал през собствена терапия и да е осъзнал собствените си страхове и травми, собствените си основания за подценяване, да е „продухал“ собствените си комини. Когато си наясно със себе си, само тогава може да бъдеш истински полезен на другите. За да се занимаваш с чуждото несъзнавано, с душите на другите хора, е от особено значение да си постигнал до голяма степен вътрешна свобода. Важно е да си елиминирал максимално изтласканите страхове, несъзнаваните тревоги и травматични преживявания. Да си се освободил максимално от вътрешните си затвори. Да си победил повечето от великаните, създадени от самия теб. В противен случай има голяма опасност терапевтът да проектира върху клиента своите собствени несъзнавани тревоги и страхове. И вместо да бъде само катализатор в процеса на осъзнаването му, да го поведе по път, който не е на клиента, а на самия терапевт.

Има и още една голяма опасност. Когато терапевтът изпадне в голяма състрадателност към клиента и има силни пориви да спре плача или да го успокои, да му каже, че всичко ще се оправи или да му даде съвет. Ако терапевтът не може да прецени кога трябва да реагира и кога да се въздържа от каквато и да е реакция, може да постави клиента в ситуация на  повтарящ се  травматичен аспект от взаимоотношенията му с важни обекти от миналото му. Защото точно това се случва в сесиите – клиентът несъзнавано провокира терапевта повторно да разиграе с него ролята на някой значим обект  от неговото минало.

Голямо значение има също дали терапевтът може да остане чувствителен към базисната, фундаменталната уязвимост на клиентите си. Да избягва прекалената настойчивост да се елиминира симптоматичното поведение. Защото, ако проблемът на клиента  се интерпретира прекалено настоятелно, има опасност терапевтът да бъде приет повече като критичен, а не като разбиращ. Това понякога е доста трудно, особено при нарцистичните защити, защото когато целта е предпазване на уязвимия Аз, тези защити често разрушават способността за създаване на обектно отношение.

 Да си успешен терапевт и да помагаш истински на клиентите си означава не само да познаваш терапевтичните методи, с който работиш. Много по-важни са самопознанието и самоусъвършенстването. Точно в това самопознание и самоусъвършенстване се случва онова, което се случва и в един психотерапевтичен процес с клиента.